“Arturo Álvarez conxuga arte e emoción, o estético e o funcional, o sostible e o progreso … Nas súas mans a luz é unha sorte de utopía, ideas expresadas e sentimentos exaltados.”

This website uses cookies so that you have the best user experience. If you continue browsing you are giving your consent for the acceptance of the mentioned cookies and the acceptance of our cookies, Click on the link for more information.

ACEPTAR
Aviso de cookies