“Arturo Álvarez une beleza, simplicidade e emoción, evolucionando desde conceptos e formas que lembran á natureza e o corpo da muller, cara aos seus últimos traballos, máis abstractos, que exploran os límites do ser humano e a comunicación”

This website uses cookies so that you have the best user experience. If you continue browsing you are giving your consent for the acceptance of the mentioned cookies and the acceptance of our cookies, Click on the link for more information.

ACEPTAR
Aviso de cookies